Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC CÁT

Địa chỉ: Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Hoàng Mạnh Cường
Điện thoại: 03503506151
Email: truccat.thcs@gmail.com